Hem

Välkommen till

Himmelsholm!ä

PÅSKEVENT
med RAKUBRÄNNING


Fred den 7 - Sönd den 9 april kl 10-16


Glasera en keramikfigur
Rakubränn
Färdiga att ta med hem!


Rakels fantastiska Café i stugan

Konstutställning
Anki Silvenus Holm
Alexandra Hästesko

Elevutställning

>> Läs mer!